Overblijven op de Elzenhof

“De Elzenhof” biedt u de mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven. Van 12.00 tot
13.00 uur zijn de overblijfouders aanwezig. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar voor het overblijven.
De kinderen mogen zelf om 12.00 uur naar de overblijfruimte gaan met hun meegebrachte eten, drinken en fruit. Er is een koelkastje voor het drinken aanwezig.
Afspraak: Geen snoep, koekjes of
chips! De eerste tien minuten waaien we even uit op het plein, daarna zijn we binnen zodat er tijd genoeg is
voor iedereen om rustig te eten en te drinken. Daarna gaan we bij droog weer naar buiten.

Kosten
Het overblijven kost € 1,50 per kind per keer. Het overblijfgeld wordt gebruikt voor de vergoeding van
de overblijfouders, de scholing van de overblijfouders ( Ouders van waarde) en voor materialen waar de
kinderen na het eten mee kunnen spelen. De betaling gebeurt alleen via machtiging achteraf. U kunt
een machtigingsformulier vragen bij de overblijf ouders. Eens per maand wordt het verschuldigde
bedrag dan afgeschreven.

Aan-en afmelden
Het is voor de overblijfouders belangrijk dat u uw kind aan- of afmeld. Aanmelden en afmelden kunt u ten alle tijden doen door een Whats app of sms’je sturen naar het mobiele nummer 06-19970954. Deze telefoon wordt pas vlak voor het overblijven aangezet en wij krijgen dan een overzicht van wie er allemaal komt. U krijgt niet meteen een berichtje terug dat wij de aan- of afmelding hebben ontvangen. Wordt uw kind niet afgemeld, dan berekenen we de kosten aan u door. Wilt u graag iemand spreken van ons dan kunt u contact opnemen met Angela Veldman.